عنوان سوال - مزولب

سلام وقت بخیر، بعد از مزولب هم تا یک هفته نباید پرواز داشته باشیم یا فقط برای ژل لب؟؟؟
پاسخ دکتر
با سلام.این قوانین بعد از تزریق بر اساس چه کتاب یا مقاله ای است؟

خدمات

Created by Adeel rehmanfrom the Noun Project

درمان جوش

درمان ریزش مو

Created by Shakeel Ch.from the Noun Project

تزریق بوتاکس

Created by DinosoftLabsfrom the Noun Project

تزریق پروفایلو