عنوان سوال - آداپالن و ژل اپیدو

0
0
60 نفر مشاهده کردند
۲ سال پیش
سلام به دکتر عزیز. دوتا سوال داشتم از حضورتون، یک اینکه آیا ژل آداپالن01. درصد را بدون نسخه پزشک میشه استفاده کرد. اگه میشه نحوه شروع استفاده چجوریه و دوم اینکه ژل اپیدو آیا در ایران موجود هست جایی؟
پاسخ دکتر
با سلام،این سوال قابل پاسخ نیست مهم ترین اصل در درمان طرح درمانی است.مثلادر این موردژل آداپالن برای چه موردی ؟چه مدتی؟با چه هدفی؟وبر روی چه پوستی؟اگر بدون در نظر گرفتن این نکات قرار به مصرف باشد پاسخ شانسی خواهد بودواگر هم این موارد بخواهد در نظر گرفته شود.منطقا ویزیت را می طلبد .مفهوم ویزیت یعنی پاسخ به یک مورد در یک فرد مشخص.ولی برای اینکه گمان نشود که هدف از این حرف ها جواب ندادن است در کل آداپالن یک پماد ایمن است اگر خوب تهیه شده باشد به جز دور چشم ودهان قابل استفاده است اگر معادل دیفرین فرانسوی اصل آن موجود باشد بهتر است.

خدمات

Created by Adeel rehmanfrom the Noun Project

درمان جوش

درمان ریزش مو

Created by Shakeel Ch.from the Noun Project

تزریق بوتاکس

Created by DinosoftLabsfrom the Noun Project

تزریق پروفایلو