عنوان سوال - آمپول نوروبیون

0
0
60 نفر مشاهده کردند
۲ سال پیش
سلام آیا میشه آمپول نوروبیون رو همانند ماینوکسیدل به سر زد وماساژ دادباعث تقویت ورشد مو میشود؟
پاسخ دکتر
با سلام.آمپول نوروبیون تجویز غضلانی است

خدمات

Created by Adeel rehmanfrom the Noun Project

درمان جوش

درمان ریزش مو

Created by Shakeel Ch.from the Noun Project

تزریق بوتاکس

Created by DinosoftLabsfrom the Noun Project

تزریق پروفایلو