عنوان سوال - قاچ قاچ شدن کف پا

کف پاهام قاچ قاچ می شود
پاسخ دکتر
با سلام میتونه ناشی از خشکی تغییرات هورمونی یا قارچ باشد.در هرحال تجویز دقیق نیازمند ویزیت است در صورت تمایل به ویزیت آنلاین نام خود را به ۰۹۱۰۶۵۲۴۱۱۱ واتساپ نمایید تا باشما هماهنگ شود

خدمات

Created by Adeel rehmanfrom the Noun Project

درمان جوش

درمان ریزش مو

Created by Shakeel Ch.from the Noun Project

تزریق بوتاکس

Created by DinosoftLabsfrom the Noun Project

تزریق پروفایلو