آکنه و درمان اسکار آکنه

انواع جوش پوستی و آکنه

هر آنچه باید در مورد انواع آکنه بدانید

آکنه یک بیماری از واحد مو است! به زبان ساده، هر قسمتی از پوست که توانایی رشد مو داشته باشد، در معرض جوش پوستی نیز هست. نوع درمان باید متناسب با گستردگی و نوع آکنه و فقط توسط “متخصص پوست و مو” انتخاب شود.

زنبیل خرید